Lifting Equipment Engineers Association Certificate

One more accrediting body confirmed a high level of our Training centre. We congratulate our Training team with the following achievement.

Daha bir akkreditasiya orqanı Təlim mərkəzimizin yüksək səviyyəsdə olmasını təsdiqləmişdir. Biz Təlim komandamızı növbəti nailyyətləri münasibəti ilə təbrik edirik.