ORCA performed annual recertification of client’s ESVAG transfer basket. Part of annual recertification was replacement of fenders and buoys and all this scope performed by ORCA specialists . All process witnessed and approved by DNV.

---------------------------------

ORCA sifarişçinin ESVAG daşıma səbətinin təkrar illik təsdiqlənməsini həyata keçirmişdir. Təkrar illik sertifikatlaşdırmanın bir hissəsi olaraq fender və buylar dəyişdirilmiş və bütün bu işlər ORCA mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bütün prosesə DNV şahid olmuş və təsdiqləmişdir.