Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Orca have been contracted by Bos Shelf to perform 202te “Tilt Test” of 2500te derrick crane on Derrick Barge “Azerbaijan” (DBA).
------------------
“BosShelf” şirkətinin sifarişi əsasında “ORCA” şirkəti 2500tonluq ”AZƏRBAYCAN” Kran Gəmisində 202 tonla “Tilt Test” sınağını həyata keçirmişdir.

30.03.21

Orca have been contracted by Bos Shelf to perform 202te “Tilt Test” of 2500te derrick crane on Derrick Barge “Azerbaijan” (DBA).
------------------
“BosShelf” şirkətinin sifarişi əsasında “ORCA” şirkəti 2500tonluq ”AZƏRBAYCAN” Kran Gəmisində 202 tonla “Tilt Test” sınağını həyata keçirmişdir.
... See MoreSee Less

ORCA have been requested by BosShelf to supply 10te air winch c/w wound on 100mtr wire rope.
---------------------------------------------------------
BosShelf shirkəti ORCAdan 100 metr üstünə dolanan burazla 10 tonluq hava bucurqatını sifarish etmişdir.

11.03.21

ORCA have been requested by BosShelf to supply 10te air winch c/w wound on 100mtr wire rope.
---------------------------------------------------------
BosShelf shirkəti ORCAdan 100 metr üstünə dolanan burazla 10 tonluq hava bucurqatını sifarish etmişdir.
... See MoreSee Less

ORCA perform load test of pedestal deck crane aux hoist onboard of SCV Khankendi vessel
ORCA SCV Xankəndi gəmisində Pedestal Kranın köməkçi bucurğadının yük testini həyata keçirmişdir.
Location/Məkan: Caspian Sea, Azerbaijan/Xəzər dənizi, Azərbaycan
Vessel name/Gəminin adı: SCV Khankendi

Equipment used/İstifadə olunan avadanlıq : 50 te + 20 te water bags/su torbaları, 100 te tensile load cell/tərəzi

#orcallc #Khankendi #vessel #inspections #loadtesting #pedestal #cranes #operations #training #sales #procurement

11.11.20

ORCA perform load test of pedestal deck crane aux hoist onboard of SCV Khankendi vessel
ORCA SCV Xankəndi gəmisində Pedestal Kranın köməkçi bucurğadının yük testini həyata keçirmişdir.
Location/Məkan: Caspian Sea, Azerbaijan/Xəzər dənizi, Azərbaycan
Vessel name/Gəminin adı: SCV Khankendi

Equipment used/İstifadə olunan avadanlıq : 50 te + 20 te water bags/su torbaları, 100 te tensile load cell/tərəzi

#orcallc #Khankendi #vessel #inspections #loadtesting #pedestal #cranes #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Project details: ORCA Rope Access Team assisted our client with rigging of newly arrived parts of Platform Top Side and Derrick as well as performed Eddy Current Inspection of all lifting points welds.
--------------------------------
 Layihə haqqında: ORCA Sənaye Alpinistləri müştərimizə Platformanın göyərtə və qazma qülləsinin yeni daxil olan hissələrinin qoşulmasında və bütün yükqaldırma nöqtələrinin qaynaqlarının Eddi Cərəyanı üsulu ilə yoxlanmasında kömək etmişdir. 

#orcallc #ndtinspection #training #operations #sales #procurement #ropeaccess #ropeaccessservices

28.10.20

Project details: ORCA Rope Access Team assisted our client with rigging of newly arrived parts of Platform Top Side and Derrick as well as performed Eddy Current Inspection of all lifting points welds.
--------------------------------
Layihə haqqında: ORCA Sənaye Alpinistləri müştərimizə Platformanın göyərtə və qazma qülləsinin yeni daxil olan hissələrinin qoşulmasında və bütün yükqaldırma nöqtələrinin qaynaqlarının Eddi Cərəyanı üsulu ilə yoxlanmasında kömək etmişdir.

#orcallc #ndtinspection #training #operations #sales #procurement #ropeaccess #ropeaccessservices
... See MoreSee Less

Scope : ORCA performed load test of 150 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 150 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan
 
#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

18.09.20

Scope : ORCA performed load test of 150 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 150 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Non-Destructive Inspection of Crane Wire Ropes by ORCA inspectors on offshore vessel. 
---------------------------------
Gəmidə Kran Troslarının ORCA inspektorları tərəfindən Qeyri-Destruktiv Yoxlanması (qeyri-dağıtma yoxlanması). 
 
#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

10.09.20

Non-Destructive Inspection of Crane Wire Ropes by ORCA inspectors on offshore vessel.
---------------------------------
Gəmidə Kran Troslarının ORCA inspektorları tərəfindən Qeyri-Destruktiv Yoxlanması (qeyri-dağıtma yoxlanması).

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Scope : ORCA performed load test of 600 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 600 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

07.09.20

Scope : ORCA performed load test of 600 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 600 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

ORCA inspectors were awarded for safe work practices and collaboration with Saipem crew!
------------------------
ORCA inspektorları təhlükəsiz iş təcrübəsinə və Saipem komandası ilə əməkdaşlığa görə mükafatlandırılmışdırlar. 

#orcallc #saipem #inspections #inspectors #operations #training #sales #procurement

02.09.20

ORCA inspectors were awarded for safe work practices and collaboration with Saipem crew!
------------------------
ORCA inspektorları təhlükəsiz iş təcrübəsinə və Saipem komandası ilə əməkdaşlığa görə mükafatlandırılmışdırlar.

#orcallc #saipem #inspections #inspectors #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Gurban Abasov Crane Barge
Test of PORT Side 10te tugger winch using 35te water bag and 55te load cell provided by ORCA.
------------------------
Qurban Abasov Kran Barjası
ORCA tərəfindən təmin edilən 55 tonluq tərəzi və 35 tonluq su kisəsindən istifadə edərək 10 tonluq Liman Tərəf dartıcı bucurğadın sınağı.
#orcallc #inspection #winch #tugger #waterbag #operations #training #sales #procurement #services

24.08.20

Gurban Abasov Crane Barge
Test of PORT Side 10te tugger winch using 35te water bag and 55te load cell provided by ORCA.
------------------------
Qurban Abasov Kran Barjası
ORCA tərəfindən təmin edilən 55 tonluq tərəzi və 35 tonluq su kisəsindən istifadə edərək 10 tonluq Liman Tərəf dartıcı bucurğadın sınağı.
#orcallc #inspection #winch #tugger #waterbag #operations #training #sales #procurement #services
... See MoreSee Less

Vessel: Crane Barge Gurban Abasov 
Project: spooling off/trans spooling/spooling on of PORT Side 300te Main Hoist Wire Rope
Activity: installation of socket of dead end onto boom tip of KONE Crane
---------------------------
Gəmi: Qurban Abasov Kran Barjası
Layihə: Liman tərəf 300 tonluq Əsas Qaldırıcının Trosunun açılması / ötürülməsi / dolanması
Fəaliyyət: KONE Kranın oxuna quyruq hissənin muftasının quraşdırılması

#orcallc #inspection #spooling #operations #training #sales #procurement #konecranes

11.08.20

Vessel: Crane Barge Gurban Abasov
Project: spooling off/trans spooling/spooling on of PORT Side 300te Main Hoist Wire Rope
Activity: installation of socket of dead end onto boom tip of KONE Crane
---------------------------
Gəmi: Qurban Abasov Kran Barjası
Layihə: Liman tərəf 300 tonluq Əsas Qaldırıcının Trosunun açılması / ötürülməsi / dolanması
Fəaliyyət: KONE Kranın oxuna quyruq hissənin muftasının quraşdırılması

#orcallc #inspection #spooling #operations #training #sales #procurement #konecranes
... See MoreSee Less

Load more