Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Scope : ORCA performed load test of 150 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 150 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan
 
#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

18.09.20

Scope : ORCA performed load test of 150 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 150 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Non-Destructive Inspection of Crane Wire Ropes by ORCA inspectors on offshore vessel. 
---------------------------------
Gəmidə Kran Troslarının ORCA inspektorları tərəfindən Qeyri-Destruktiv Yoxlanması (qeyri-dağıtma yoxlanması). 
 
#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

10.09.20

Non-Destructive Inspection of Crane Wire Ropes by ORCA inspectors on offshore vessel.
---------------------------------
Gəmidə Kran Troslarının ORCA inspektorları tərəfindən Qeyri-Destruktiv Yoxlanması (qeyri-dağıtma yoxlanması).

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Scope : ORCA performed load test of 600 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 600 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement

07.09.20

Scope : ORCA performed load test of 600 tonne barge crane
Vessel : Gurban Abasov
Location : Baku, Azerbaijan
-----------------------
İşin həcmi: ORCA 600 tonluq barja kranının yük testini heyata keçirmişdir
Gəmi: Qurban Abasov
Məkan: Bakı, Azərbaycan

#orcallc #vessels #maritime #offshore #inspections #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

ORCA inspectors were awarded for safe work practices and collaboration with Saipem crew!
------------------------
ORCA inspektorları təhlükəsiz iş təcrübəsinə və Saipem komandası ilə əməkdaşlığa görə mükafatlandırılmışdırlar. 

#orcallc #saipem #inspections #inspectors #operations #training #sales #procurement

02.09.20

ORCA inspectors were awarded for safe work practices and collaboration with Saipem crew!
------------------------
ORCA inspektorları təhlükəsiz iş təcrübəsinə və Saipem komandası ilə əməkdaşlığa görə mükafatlandırılmışdırlar.

#orcallc #saipem #inspections #inspectors #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

Gurban Abasov Crane Barge
Test of PORT Side 10te tugger winch using 35te water bag and 55te load cell provided by ORCA.
------------------------
Qurban Abasov Kran Barjası
ORCA tərəfindən təmin edilən 55 tonluq tərəzi və 35 tonluq su kisəsindən istifadə edərək 10 tonluq Liman Tərəf dartıcı bucurğadın sınağı.
#orcallc #inspection #winch #tugger #waterbag #operations #training #sales #procurement #services

24.08.20

Gurban Abasov Crane Barge
Test of PORT Side 10te tugger winch using 35te water bag and 55te load cell provided by ORCA.
------------------------
Qurban Abasov Kran Barjası
ORCA tərəfindən təmin edilən 55 tonluq tərəzi və 35 tonluq su kisəsindən istifadə edərək 10 tonluq Liman Tərəf dartıcı bucurğadın sınağı.
#orcallc #inspection #winch #tugger #waterbag #operations #training #sales #procurement #services
... See MoreSee Less

Vessel: Crane Barge Gurban Abasov 
Project: spooling off/trans spooling/spooling on of PORT Side 300te Main Hoist Wire Rope
Activity: installation of socket of dead end onto boom tip of KONE Crane
---------------------------
Gəmi: Qurban Abasov Kran Barjası
Layihə: Liman tərəf 300 tonluq Əsas Qaldırıcının Trosunun açılması / ötürülməsi / dolanması
Fəaliyyət: KONE Kranın oxuna quyruq hissənin muftasının quraşdırılması

#orcallc #inspection #spooling #operations #training #sales #procurement #konecranes

11.08.20

Vessel: Crane Barge Gurban Abasov
Project: spooling off/trans spooling/spooling on of PORT Side 300te Main Hoist Wire Rope
Activity: installation of socket of dead end onto boom tip of KONE Crane
---------------------------
Gəmi: Qurban Abasov Kran Barjası
Layihə: Liman tərəf 300 tonluq Əsas Qaldırıcının Trosunun açılması / ötürülməsi / dolanması
Fəaliyyət: KONE Kranın oxuna quyruq hissənin muftasının quraşdırılması

#orcallc #inspection #spooling #operations #training #sales #procurement #konecranes
... See MoreSee Less

ORCA successfully performed destruct test of clients dive system wire rope samples using our in-house tensile test bed.
-----------------------------------
ORCA şirkətin test dəzgahından istifadə edərək sifarişçinin dalğıc sistemi tros nümunələrinin dağıtma testini uğurla həyata keçirmişdir.

#orcallc #diving #inspection #destructive #testing #subsea #operations #training #sales #procurement

02.07.20

ORCA successfully performed destruct test of client's dive system wire rope samples using our in-house tensile test bed.
-----------------------------------
ORCA şirkətin test dəzgahından istifadə edərək sifarişçinin dalğıc sistemi tros nümunələrinin dağıtma testini uğurla həyata keçirmişdir.

#orcallc #diving #inspection #destructive #testing #subsea #operations #training #sales #procurement
... See MoreSee Less

#orcallc #training #rigging #lifting #course #operations #sales #procurement

30.06.20

#orcallc #training #rigging #lifting #course #operations #sales #procurement ... See MoreSee Less

#orcallc #Azerbaijan #Armedforces #holiday #celebrations #history #troops #peace

26.06.20

#orcallc #Azerbaijan #Armedforces #holiday #celebrations #history #troops #peace ... See MoreSee Less

DNV approved and fully certified for offshore use rigging loft heading to one of our valuable clients offshore.
ORCA provides a full range of Rigging Loft services which include supply, hire services, maintenance and certification.
--------------------------------
Dənizdə istifadəsi DNV tərəfindən tanınan və tam sertifikatlı qoşqu ləvazimatları anbarı dənizə, dəyərli müştərilərimizdən birinə göndərilir.
ORCA təchizat, kirayə xidmətləri, texniki xidmət və sertifikatlaşdırma da daxil olmaqla Qoşqu Ləvazimatları Anbarı ilə bağlı xidmətlərin tam çeşidini həyata keçirir.

#orcallc #inspection #operations #training #sales #procurement #rigging #loft #DNV #CCU #containters

24.06.20

DNV approved and fully certified for offshore use rigging loft heading to one of our valuable clients offshore.
ORCA provides a full range of Rigging Loft services which include supply, hire services, maintenance and certification.
--------------------------------
Dənizdə istifadəsi DNV tərəfindən tanınan və tam sertifikatlı qoşqu ləvazimatları anbarı dənizə, dəyərli müştərilərimizdən birinə göndərilir.
ORCA təchizat, kirayə xidmətləri, texniki xidmət və sertifikatlaşdırma da daxil olmaqla Qoşqu Ləvazimatları Anbarı ilə bağlı xidmətlərin tam çeşidini həyata keçirir.

#orcallc #inspection #operations #training #sales #procurement #rigging #loft #DNV #CCU #containters
... See MoreSee Less

Load more